Familjerätt: Regler vid arv

Arv är rätten till tillgångarna som finns kvar efter att en person avlidit. Det kan handla om exempelvis mark, fastigheter, kapital, fordon och personliga ägodelar som tillhört den avlidne. Rätten till arvet avgörs av det släktskap man har till den avlidne eller om man är testamentstagare.

Jurist arvsrätt

Regler kring arvsrätt

Arvsrätten omfattar de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en persons bortgång ska fördelas. Det kan fördelas med hjälp av ett testamente som skrivits av den avlidne i förväg men det finns också lagar som styr hur fördelningen ska ske.

Vid fördelning av arv efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand. Om det däremot uppstår en situation där man av någon anledning inte kan komma överens kan man begära att en domstol utser en boutredningsman och en skiftesman – för att med lagens hjälp reglera arvet.

Viktigt att tänka på vid ett arvskifte

Ta hjälp av ett juridiskt ombud

Som dödsbodelägare kan det vara en god idé att anlita ett kunnigt juridiskt ombud för att bevaka sina intressen i arvskiftet. Detta är särskilt viktigt om arvet som ska fördelas är av stort ekonomiskt eller sentimentalt värde och det är flera arvtagare.

Ansök om en boutredningsman

Uppstår en situation där dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Skulle en utav dödsbodelägarna ansökt om att en boutredningsman ska förordnas kan de övriga inte motsätta sig det.

Sambos

Är man sambo har man till skillnad från makar ingen ”automatisk” arvsrätt. Detta innebär att man som sambos inte har rätt att ärva sin partner. Om man vill att sin efterlevande sambo ska ha rätt till en del av arvet kan detta dock regleras i ett testamente.

Har du frågor inom arvsrätt?

Att frågor inom arvsrätt är en djungel råder inga tvivel om – därför kan det ibland vara tryggt att ha en jurist vid sin sida. Prima Law är en advokatbyrå i Göteborg och Borås som har omfattande kompetens inom arvsrätt.

Avfuktning i Stockholm

Vi är nu inne slutet av november månad och vintern ligger precis runt hörnet. Såhär års är faktiskt fuktigheten som störst – något som kan leda till problem med fukt i hemmet. Det bästa du kan göra för att förhindra mögel är att förebygga fuktskador genom att inspektera ditt hus och se till att det är rent och torrt på vind och i krypgrund.

Avfuktning Stockholm och Uppsala

Avfuktning som förebyggande åtgärd

Om du misstänker någon form av fuktskada i din bostad bör avfuktning ske så snart som möjligt för att undvika komplikationer som till exempel uppkomst av mögel, men även för att fukten inte ska ställa till med fler skador än vad som kanske redan skett. Det finns mängder av olika typer av avfuktare, som både monteras och används fristående beroende på var fukten har uppstått någonstans.

Olika typer av avfuktare

En anledning till att avfuktare ofta placeras i krypgrunden beror på att det är just där mest fukt finns. En krypgrund kan förklaras som en vidareutvecklad torpargrund, men som ständigt ventileras. Fukt kan därför ta sig in med hjälp av luften, men också genom marken eller via bristande stuprör och dylikt. På grund av det uppstår det lättare fuktskador i en krypgrund, och det är därför rekommenderat att med jämna mellanrum kontrollera om tecken på fuktskador finns. Om det gör det, gäller det att så fort som möjligt installera en krypgrundsavfuktare för att minska risken för både mögel och rötskador.

En annan typ av avfuktare, sorptionsavfuktare, fungerar genom att dra till sig fuktig luft och därefter absorbera den. Det som blivit absorberat kan efter en stund värmas ut ur avfuktaren, vilket gör att metoden är en av de absolut bästa eftersom att avfuktaren då kan absorbera fukt från ouppvärmda hus, krypgrund och vindar. 

Ta hjälp med avfuktning

Om du misstänker att du har problem med fukt eller mögel i ditt hem bör du alltid kontrollera detta. Fukt eller mögel som inte åtgärdas kan leda till en rad hälsoproblem som exempelvis ökad trötthet, irriterande luftvägar med hosta och astma samt irritationer på huden. UAMS är ett företag som hjälper dig att förebygga mögel genom avfuktning. Har fukten lett till mögel? Ta hjälp med en mögelutredning och mögelsanering i Stockholm.

Att få vägledning av en familjerättsjurist

Våra relationer som familjemedlemmar regleras juridiskt av äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken samt sambolagen samt lagen om registrerat partnerskap. Dessa rättsområden brukar även kallas för familjerätt.

Advokat familjerätt Borås & Göteborg

Familjerätt och tvister

Under livet kan man träffa på flera oväntade situationer inom familjen, tex när familjemedlemmar inte kommer överens och konflikt uppstår. Inom det som kallas familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som arvsfrågor och bodelning. Då kan det vara bra att vända sig till en advokat med familjerätt som specialitet för att lösa det hela på juridisk väg. Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det rymmer även regler om gode män och förvaltare. Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Därför är det viktigt att ha en kompetent och professionell jurist vid din sida när det krävs juridisk hjälp för att lösa en familjerättslig tvist.

De flesta av oss behöver någon gång anlita en familjerättsjurist. Kanske ska du bli sambo och behöver upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Eller så ska du gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller kanske är du på väg att genomgå en separation och funderar på hur barnen ska bo efter separationen? Genom hela livet

stöter man på situationer där man kan behöva lite hjälp på vägen. Genom att ta hjälp av en familjejurist kan man få hjälp att utreda sina möjligheter och hur man på bästa sätt kan hjälpas vidare.

Advokat inom familjerätt

Prima Law är en advokatbyrå i Borås och Göteborg som hjälper dig med juridiken kring ekonomisk familjerätt och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. Advokatbyrån bisår sina klienter med att upprätta familjerättsliga avtal och handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. De åtar sig uppdrag som ombud i familjemål såsom mål om äktenskapsförord och vårdnad om barn,

Bygg ditt drömhus – här är de bästa tipsen!

Drömmer du också om att bygga ett hus som är helt anpassat efter dig och dina behov? Att förverkliga den drömmen är något som kan ta tid och husbygget kommer ofta med många frågor och beslut. Vi på Familje-bloggen har samlat ihop en hel del tips som kan underlätta i din förberedelse i planerandet för ditt drömhus.

Läs mer om att bygga hus med Mjöbäcks

BUDGET

Försök att lista upp varenda liten uppgift – allt från tomt och eventuella sido-kostnader till bygglov, kontrollansvarig, besiktningsman och andra anslutningsavgifter för exempelvis vatten. Genom att ha kontroll på varenda kostnad kommer du garanterat känna mindre oro och sova bättre om nätterna under husprojektets gång.

LÄGG TID PÅ RESEARCH

En stor del i planeringsfasen handlar om att titta på inspirerande Instagram-flöden, bloggar och andra sajter. Men för att kunna göra det du vill gäller det även att vara påläst om husprocessen. Om du är förberedd så kommer du få bättre kontroll och även kunna ta mer kostnadseffektiva beslut. Fråga gärna vänner och bekanta som själva byggt hus – de har säkert många goda råd.

SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Se till att sätta upp en tidsplan där du för in realistisk tidsåtgång för alla moment i husbygget. Var beredd på att vissa moment kan ta längre tid än vad du egentligen hoppas och vill. Det absolut vanligaste besvikelsen i processen av ett husbygge är när man inte får flytta in när man tänkt. Det är därför en god idé att sätta upp en tidsplan.

LISTA OMRÅDEN

Vilket område är ni ute efter? Tryggt område? Nära havet? Med utsikt? Det gäller att hitta sin ultimata tomt. Det första du behöver titta på är tomtpriset. Passar området och har jag råd att bygga? Du kan även passa på att ringa kommunen och ta reda på om fler tomter är på gång som passar dina behov och önskemål. Gör en lista på tomter du kan tänka dig och titta på tomtkvaliteten. Ta reda på anslutningskostnader i området och undersök vad som står i detaljplanen. Den visar vad du faktiskt får bygga på tomten.

Att bygga hus är en underbar tid, men kan också vara påfrestande för relationen. Gör klart för varandra på förhand vad ni själva förväntar er av projektet. Berätta om drömmar och rädslor och var tydlig med hur mycket tid och kraft var och en är beredda att lägga ner. Då kan i alla fall en del missförstånd undvikas!

Familjerätt & samägande – vad gäller?

När två eller flera personer äger en egendom tillsammans uppstår ett samägande. Det kan handla om att man äger exempelvis en båt, bil eller sommarstuga. För att förhindra konflikter och för att klargöra rättigheter och skyldigheter inom samägandet är det av stor vikt att upprätta ett samäganderättsavtal.

De rättsfrågor som rör samägande regleras i samäganderättslagen, om inget annat har avtalats. I lagen om samäganderätt framgår bland annat att alla beslut om egendomen ska tas gemensamt av samtliga delägare. Det innebär att alla måste vara eniga för att få fatta ett beslut.

Här hittar du advokat inom familjerätt i Borås & Göteborg

Regler inom samägande

Några andra viktiga regler som man bör ha koll på inom lagen om samägande är de regler som gäller då en utav delägarna vill sälja egendomen medan de andra delägarna vill ha den kvar. Detta är en vanlig situation vid samägande och som kan leda till osämja mellan delägarna. I en sådan situation kan en delägare själv begära att få egendomen såld på offentlig auktion genom att skicka in en ansökan om det till tingsrätten. Om de andra delägarna inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl mot en försäljning kan de inte förhindra att egendomen säljs. Om egendomen ska säljas på offentlig auktion utser rätten en god man som sköter försäljningen och som fördelar vinsten mellan delägarna.

Förhindra tvister med samägandeavtal

För att förhindra konflikter och framtida tvister i sitt samägande kan man skriva ett samägandeavtal. I samägandeavtalet kan delägarna avtala om rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. De kan välja att avtala bort samäganderättslagens bestämmelser, till exempel kan de avtala om att vissa beslut inte behöver tas gemensamt, eller att egendomen inte ska kunna säljas på offentlig auktion.

Även om man har upprättat äktenskapsförord eller samboavtal kan det vara bra att även skriva ett samägandeavtal. Äktenskapsförord och samboavtal reglerar vem som får vad vid en separation eller ett dödsfall medan samägandeavtalet reglerar mer praktiska frågor under tiden för samägandet.

Sov bättre om nätterna med rullgardiner!

Sommaren är äntligen här och nätterna blir både längre, ljusare och varmare. För en del kan detta bli ett problem då det kan bli för varmt och för ljust för att kunna sova. Då kan det vara en god idé att införskaffa sig rullgardiner!

Rullgardiner

Rullgardiner som ger ett svalare hem

Vill du sova bättre om nätterna, få ett svalare hem och hitta en typ av solavskärmning som passar med din inredning? Då är rullgardiner ett bra val. Med rullgardiner kan man ha stora möjligheter att sätta sin personliga prägel på den genom att välja mellan färg och mönster. Hos butikskedjan Sunoff kan du få stora valmöjligheter och kan välja mellan hundratals färger och vävar, exempelvis screenväv, ultratransparenta, transparenta och mörkläggande vävar.

Rullgardiner som anpassas efter dina behov

Genom att anpassa rullgardiner efter ens egna mått har flera fördelar. Estetiskt sett ser det ofta bättre ut när rullgardinerna är anpassade efter fönstrets mått och storlek. Måttanpassningen minskar även risken för glipor mellan fönsterkarmen och rullgardin, så att du verkligen kan skärma av allt ljus.

 Hundratals färger och mönster för rullgardiner

Genom att sätta mönster och färg på din rullgardin ger det karaktär åt rummet och skapar en personlig prägel. Hos Sunoff får du välja mellan hundratals färger och mönster för att du ska kunna sätta din personliga stil på din rullgardin – som även passar inredningen.

Sov bättre med rullgardiner i sommar

Sommaren blir ännu bättre när du får sova ut. Att välja rullgardiner som håller ljuset borta från hela rummet är ett bra alternativ för dig som vill sova i ett svalt hem. Sunoff är Sveriges ledande butikskedja inom solavskärmning och har flera års erfarenhet av solskydd. På deras hemsida kan du hitta alla tänkbara lösningar för effektiva solskydd – vare sig det gäller sovrummet, på terrassen eller på balkongen.

Skaffa fjärrvärme? Här är fördelarna!

Funderar du på att byta värmesystem? Då är fjärrvärme ett bra alternativ. Att skaffa fjärrvärme har en rad fördelar och är en investering, både för din plånbok och för miljön.

Läs mer om fördelarna med att skaffa fjärrvärme

Fjärrvärme – enkelt och bekvämt

När du installerar fjärrvärme kommer du få en jämn och behaglig inomhustemperatur och utomhustemperatur året runt. Du får även obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera en iskall dusch. Har man fjärrvärme installerat behövs heller inte en egen värmeproduktionsanläggning som kan medföra både oväsen och lukt i hemmet. Man behöver inte tänka på att skaffa egna bränslen och ordna med sotning. Att ha en fjärrvärmecentral i sin bostad tar liten plats, den är tyst och driftsäker.

Kräver ytterst lite underhåll

Fjärrvärme som uppvärmningsalternativ är mycket lättskött och kräver minimalt underhåll, så att du kan få tid till annat. Efter installation av fjärrvärmecentralen sköter den sig i princip själv.

Ett prisvärt och klimatsmart alternativ

Genom att köpa fjärrvärme får du ett prisvärt alternativ för uppvärmning. Fjärrvärme är en bra investering och kostnaden som du betalar för att installation är en bra investering med lång livslängd. Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och kostnader för underhåll är låga.

Genom att installera fjärrvärme tar systemet tillvara på restavfall från skogsindustrier som annars skulle gått förlorade. I produktionen används bland annat rester från skogen – som toppar och grenar, träavfall och annat biobränsle. Allt sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar också tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Fjärrvärme var från början byggt på idén att låta flera få värme från en och samma värmekälla, istället för att var och en har sin egen. Att ha egna pannor är långt ifrån lika effektiva. Att istället installera fjärrvärme och använda en central anläggning för uppvärmning ger prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme till alla.

Boka in vinterns snöröjning i Stockholm!

Vi är nu inne i mitten av juli månad och vintern kanske känns väldigt avlägsen i dagsläget. Men faktum är att det är god tid att redan nu börja planera in vinterns snöröjning i Stockholm. Det blir alltid vinter och den kommer oftast olägligt. Ligg steget före och var ute i god tid och boka ett abonnemang för snöröjning!

Snöröjning Stockholm

Boka in snöröjningen i god tid

Att snön brukar komma som en överraskning är ingen hemlighet, och så fort vintern är här brukar efterfrågan på snöröjning i Stockholm skjuta i höjden. Genom att boka in hjälp med snöröjning i Stockholm redan nu kan man vara lugn och trygg i att man får den hjälpen man behöver, när det behövs.

Snöröjning och halkbekämpning

Under vintern orsakar snö och halka problem för såväl fotgängare som bilar. Stora mängder snön kan lägga sig tung och hindra framfart på gångvägar och parkeringar. Som fastighetsägare är man skyldig att hålla snöfritt och sanda på gångbanor och trottoarer i anslutning till sin fastighet. Om någon skulle trilla och slå sig kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller de krav som finns på snöröjning. Då kan det vara god idé att ta hjälp med snöröjning och halkbekämpning.

Snöskottning och snöröjning i Stockholm

Miramix är ett snöröjningsföretag som erbjuder professionell snöröjning i hela Stockholm. De tar sig an kunder inom alla segment, företagare och fastighetsägare, privatpersoner och bostadsrättsföreningar och har avtal anpassade efter var och ens olika behov. Det är inte bara en fastighetsägares skyldighet att röja snö och is från fastigheten för att skydda boende och förbipasserande människor, även själva fastigheten mår bra av att hållas efter från stora snömängder. Snö i större mängder har en förmåga att packa sig på släta ytor och både täpper till luften som ventilerar tak och fasad, samtidigt som det vid smältning genererar mycket av den fukt som vi sedan brottas med generellt i fastigheter.

Boka snöröjning redan idag

Trots att vi är i mitten av sommaren kanske det känns avlägset att tänka på snöskottning redan nu. Men faktum är det nu är god tid att boka in snöröjning i Stockholm – för snön kommer oftast när man minst anar det!

Asbestsanering – därför är det viktigt!

Är det dags att renovera hemma? Då kan det vara läge att se efter om du har asbest i väggar eller tak. Detta är främst om man har använt sig av så kallade eternitplattor som består av 10 procent asbest och 90 procent cement. Eternitplattor som innehåller asbest är dock förbjudna i Sverige sedan år 1977, men finns ändå kvar i många hus runt om i Stockholm och resten av landet.

Asbestsanering i Stockholm och Malmö

asbestsanering stockholm och malmö

Var hittar man asbest?

De vanligaste ställen man kan hitta asbest på är eternitfasad, tak, kakel, fog och ventilation. Asbest har använts sedan långt tid tillbaka tack vare materialets höga hållfasthet och smidighet. Material som innehåller asbest tål värme och hetta, är ljud- och värmeisolerande och har hög motståndskraft mot kemikalier.

Farligt att andas in asbest

Det som är problemet med asbest är att materialet består av fibrer som är så små för att se med blotta ögat. Dessa fibrer släpps ut i luften när man till exempel river materialet eller om en brand skulle inträffa i ditt hem. Problemet är att dessa små fibrer är otroligt tunna vilket gör att de inte faller till marken i första taget, och kan nämligen hålla sig kvar i luften under flera dygn innan de landar på marken. Asbestdamm får under inga omständigheter spridas bland människor då ämnet aldrig helt lämnar kroppen och kan orsaka luftvägssjukdomar under lång tid och i värsta fall cancer.

Därför är det viktigt att sanera asbest

För att sanera asbest krävs rätt typ av kunskaper för att saneringen ska gå rätt till. Vid en sanering av asbest är det viktigt att hålla fokus på säkerhet med rätt typ av utrustning och med rätt typ av rutiner. Om en asbestsanering går felaktig till finns risk för att asbestfibrerna sprids vilket kan ha en negativ påverkan på dem som befinner sig i huset och i närheten av saneringen. Med bakgrund av riskerna som finns vid en asbestsanering krävs det av ett företag som ska sanera asbest att man har ett tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Misstänker du att ditt hus i Stockholm, Örebro eller Malmö har asbest? Tveka inte att höra av dig till firman Svensk Kvalitetssanering och ta hjälp av proffsen!

Besiktning innan husköp

Att köpa hus är kanske en av de största investeringarna man gör i livet och är något som man lägger mycket pengar på. Därför är det viktigt att se till att man inte köper ett hus där det finns problem med fukt och mögel. Det är därför alltid bäst att se till att ta reda på eventuella mögelproblem genom en besiktning.

Husköp besiktning Stockholm

Ta reda på om det finns fukt och mögel i huset

Att köpa hus med fukt och mögel kan i längden bli kostsamt och är säkerligen något som alla vill undvika. Inför ett husköp ska en besiktning utföras, en så kallad överlåtelsebesiktning. Det är en besiktning som görs innan försäljning om man vill med hjälp av en besiktningsman. När man ska köpa ett hus så har man en skyldighet att se till att besiktiga huset inför husköpet.

Vid besiktningen framgår det om något måste åtgärdas på fastigheten. Bland annat kan tecken på fukt och mögel bli synliga. Finns tecken på detta kan man med hjälp av vidare teknisk utredning fastställa vilken typ av skador och angrepp som finns.

Undvik att köpa mögelhus

För att upptäcka om det finns mögel i en byggnad kan man själv även ha den lukt som finns i huset i åtanke samt mäta hur höga fuktnivåerna är i huset. Om en fuktmätning visar att nivåerna är höga kan det finnas risk att det finns problem med mögeluppkomst.

Anledningarna till att man bör undersöka och göra en besiktning om det finns mögel i ett hus innan ett husköp är flera. Bland annat så sliter mögel på det material som är angripet och mögelsanering och renovering kan bli aktuellt. En sådan renovering kan ibland bli kostsam och det är troligen inte något som man hade tänkt sig i det nya huset. Mögel kan även ibland sammankopplas med sådana hälsobesvär som exempelvis irritation i luftvägarna, huvudvärk, snuva och annat.

Flyttfirma Göteborg – så väljer du rätt flyttfirma!

Är det dags för flytt i Göteborg? Då kan det vara läge att börja titta på vilken flyttfirma du ska anlita i Göteborg. Men hur vet man egentligen vilken flyttfirma man ska välja? Det finns mängder av flyttfirmor i Göteborg och det kan vara svårt att hitta en seriös och bra flyttfirma i den stora djungeln. Vi på Familjebloggen hjälper dig att hitta rätt med några enkla tips!

Flyttfirma Göteborg

10 tips som hjälper dig när du väljer flyttfirma i Göteborg 

 1. Be alltid om offert. Se till att flyttfirman du väljer är någon du känner igen, och se bort från oseriösa annonser.
 2. Kontrollera försäkringar, trafiktillstånd och att flyttfirman innehar f-skatt-sedel.
 3. Satsa på en flyttfirma i Göteborg som är öppen och enkel att kommunicera med. Skulle kommunikationen strula redan från början – dra i handbromsen.
 4. Se alltid till flyttfirmans referenser och läs gärna recensioner för att få en bild av flyttfirman.
 5. Undvik låga timpriser och kolla upp betalningsalternativ. Undvik kontant betalning.
 6. Fråga om priserna gäller inklusive moms.
 7. Be om flyttbekräftelse.
 8. Fråga om flyttlådor och emballage ingår. De flesta flyttfirmor tar betalt för leveranser men lånar ut flyttlådor.
 9. Ett tips är att låta flyttfirman sköta packningen då ingår emballage, utkörning, tejp mm. Dessutom slipper du ansvaret om något går sönder på grund av felaktig packning.
 10. För att ha kontroll på slutnotan, fråga efter fast pris eller alternativ ett maxpris. De flesta flyttfirmor lämnar inte fasta priser, utan flyttbesiktning av ditt bohag.

Flyttfirma i Göteborg med fokus på kvalitet, miljö och säkerhet

Express-flytt är en utav de seriösa flyttfirma i Göteborg som erbjuder flera tjänster inom flytt. Allt från privatflytt, företagsflytt och utomlandsflytt. Flyttfirman erhåller heltäckande försäkringar som är viktigt för att du som kund ska känna dig trygg om du inte är hemma vid flytten. Express-flytt i Göteborg och deras anställda är väl försäkrade om något skulle hända. Här kan du läsa mer om deras policys.

Fasadarbeten i Stockholm – en investering för huset

Att genomföra fasadarbeten är en viktig del för en byggnads yttre, men även för hela husets välmående. Att anlita någon som kan genomföra fasadarbeten är en investering som förlänger husets livslängd och som även skyddar fasaden mot smuts och alger. Professionellt fasadarbete Stockholm

Skydda taket med hjälp av fasadarbete

Att genomföra olika typer av fasadarbeten genererar en rad fördelar. Inte endast för att fräscha upp husets utseende, utan även för att förlänga takets livslängd och hållbarhet. Genom att måla eller rengöra sin fasad skyddar man fasaden mot väder och vind och gör den även tåligare mot angrepp av mossa och mögel. Detta eftersom att en smutsig fasad enkelt kan bli grogrund för mögel. En fasad utan smuts skyddar även bättre mot regn genom att den lättare håller sig torr. I och med detta håller fasaden även värmen i huset på ett bättre sätt under de kallare månaderna på hösten och vintern.

Rengöring av fasad

Att tvätta rent sin fasad förlänger husets livslängd vilket innebär att man inte behöver renovera fasaden lika ofta. Det kan även minska uppvärmningskostnaderna eftersom att påväxten på fasaden binder vatten och gör den fuktig vilket påverkar isoleringen. Att underhålla sin fasad med hjälp av fasadrengöring ser till att husets är trevligt att titta på, men kan även minska risken för fuktskador i framtiden. Detta eftersom att en smutsig fasad lätt blir grogrund för mögelangrepp.

Kostnad för fasadarbeten

Att anlita någon som utför fasadarbeten i Stockholm kan variera i kostnad, beroende på avad det är du vill utföra, vad för skick fasaden är i och vilken typ av fasad du har. Det finns flera bra och seriösa firmor på marknaden som du kan vända dig till och som erbjuder kostnadsfri offert, som exempelvis Takfix. De utför fasadarbeten på alla typer av fasader, oavsett om du har en träfasad, putsfasad eller plåtfasad.

Taktvätt – en lönsam investering!

Fördelarna med en ordentlig tvättning av taket är många. Det ger först och främst ett förskönat utseende och piffar upp hela huset, men det minskar även risken för att problematiska fuktskador som kan uppkomma. Skador som påverkas av kompakt och ansamlad fukt blir dessutom värre ju längre man väntar med att få det åtgärdat, och ser man inte över sitt tak finns ju så klart risken att det handlar om flera år. Att genomföra en taktvätt då och då är alltså en lönsam investering i det långa loppet!

Anlita ett proffs på taktvätt i Stockholm

Taktvätt som är klimatsmart

Takfix är ett takfirma som erbjuder en effektiv och modern taktvätt – med miljö och hållbarhet i fokus. För att göra så rent som möjligt på taket använder de sig av en anpassad högtryckstvätt med endast hetvatten, vilket effektivt spolar bort all typ av påväxt och annan smuts. Önskar kunden en ännu säkrare taktvätt och hållbarhet kan vi även behandla taket för att undvika att påväxten snabbt återkommer.

Så går det till

Med en besiktning av taket kan man ta reda på takets skick och vad som kan tänkas behövas utföras på taket. Om taket är i ett sådant skick att en hel takomläggning inte behövs så kan det bli aktuellt med takservice av olika slag.

En taktvättning och behandling av sitt tak utför man alltså för att taket ska hålla längre. Om man inte utför taktvättning så finns risk för att taket drabbas av fuktskador och påväxt av mossa och annat som har en negativ påverkan på taket. Bland annat kan ett skitigt tak som är täckt av mossa lättare utsättas för frostsprängning. Genom att tvätta taket förhöjer man även utseendet på taket. Ett rent och fint tak påverkar sedan i sin tur hela husets uppsyn.

Taktvätt ger taket ett längre liv

Vid en tvättning av tak spolas sådant som smuts, alger och mossa bort från takplattorna och det minskar risken för fuktskador på ditt tak. Smuts och mossa kan med tiden göra att dina takplattor slits ut och går sönder och det är då som fukten kan komma igenom. Speciellt mossa kan lägga sig som en matta som gör att fukten stannar kvar och det finns en risk för så kallad frostsprängning.

Tvättning av tak kan göra att den tid som taket håller innan det måste bytas ut förlängs med flera år. Efter en taktvättning ser också ditt tak fräschare ut.

Vad finns det för fördelar med biobränsle?

Att fördelarna med biobränsle både är många och viktiga blir allt mer vedertaget. Klimat och miljö är angelägna punkter på många agendor, och det börjar bli allt viktigare att agera miljösmart.

Bidrar inte till ökad koldioxidhalt i atmosfären

En av de primära fördelarna med biobränsle är att det inte har någon påverkan på atmosfärens koldioxidhalt under förbränningsprocessen. Därmed kan den hjälpa till att vända den farliga trenden med växthuseffekten. Nedbrytningen av koldioxiden sker i stället naturligt och som en del av kretsloppet.

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi och produktion av biobränslen. I deras informativa kunskapsbank kan du läsa om biobränsle och dess fördelar och även annan matnyttig information kring förnybar energi.

Släpper inte ut mer CO2 än vad växten någonsin tagit upp

Man kan ibland höra synpunkten att bioenergi bidrar till växthuseffekten, men det stämmer inte helt. Det är riktigt att bioenergi har koldioxid som en avfallsprodukt. Men eftersom den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen väl motsvarar den mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, så kommer inte koldioxidhalten att öka. Det finns ett tydligt regelverk som säkerställer att återväxten motsvarar uttaget och därmed bidrar inte Bioenergi till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Detta är en starkt bidragande faktor till att Solör Bioenergi rekommenderar byte av värmesystem till lämplig form av Bioenergi, exempelvis till Pellets eller Bioolja. Dessutom är prisbilden för denna energi mycket gynnsam.

5 tips för säkrare jakt

Varje år skadas ett antal jägare, de flesta skadorna är lindriga men det kan också sluta illa. För att slippa onödiga olyckor är det alltid bra att vara förberedd och ta det försiktigt i skog och mark. När man känner till farorna är det större chans att jakten blir lyckad. Därför listar vi här några tips som gör jakten säkrare.

1. Se till så att du har bra och rätt utrustning.

På jaguargruppen.se hittar du det mesta inom jakt och vapen.

Det finns många bra produkter på marknaden som gör jakten både säkrare och roligare. Se till så att du alltid syns ordentligt , både när du går drev och när du står pass. Använd orange keps och väst. Var rädd om öronen och använd hörselskydd. Ha alltid första förband och blodstoppande kompresser med dig om olyckan skulle vara framme. Tänk på att det kan vara svårt både att få kontakt om det är dålig mottagning och ta tid för sjukvårdspersonal att ta sig fram i skog och mark. Använd slakthandske vid kötthanteringen för att skydda dig från skärsår.

2. Se över jakttornen så de är säkra.

Torn byggda i tryckimpregnerat virke håller längre men bör ändå inspekteras årligen. Se över att skruvarna sitter där de ska och kontrollera att stegen samt golvet är i gott skick. Frakturer på grund av att man halkat eller ramlat ner från ett jakttorn gör ingen jägare lycklig.

3. Ta det försiktigt och ge dig inte in i situationer som känns osäkra

Var extra försiktig när det handlar om farligt vilt så som björn och vildsvin. Backa tillbaka samma väg som du kom och behåll lugnet. De flesta djur är skygga och undviker helst människor men om de känner sig hotade eller blir överraskade kan de gå till attack, speciellt om de har ungar.

4. Känn dina begränsningar

Överskatta inte din förmåga att skjuta på långa avstånd. Första skottet ska vara dödande. När man skjuter på långt avstånd kan man inte förvänta sig en lika bra träff vilket kan leda till onödigt lidande för viltet. Det innebär dessutom en ökad fara för vännerna i jaktlaget och andra personer som kan vistas i skogen. Skadeskjutningar förekommer även på korta avstånd men risken ökar dramatiskt med avståndet. Kom överens om hur ni i jaktlaget ska hantera äldre jägare som börjar se dåligt och där omdömet sviktar.

5. Skaderisken för en jakthund är stor när de jobbar i skog och mark.

Om olyckan är framme är det viktigt att ta det försiktig. En hund kan reagera helt annorlunda om den är skadad och har ont jämfört med annars. Använd nossnara för att inte riskera att bli biten oavsett hur snäll hunden är till vardags. Hundbett hör till en av de vanligaste jaktolyckorna.

Håll familjen varm o torr med ett Takbyte

Regnar det in? Eller kanske det snart börjar läcka vatten i taket för att det gjort sitt och nått vägs ände? Håll familjen varm och torr med nya tak från Takfix.

Takläggning & takbyte med ny takplåt i Stockholm

Takfix är din takläggare i Stockholm med kranskommuner. Med lång erfarenhet av takomläggningar, takrenoveringar är vi ditt naturliga val när du ska lägga nytt tak, renovera tak, byta tak eller sanera ditt eternittak.

Vi lägger tegeltak, betongpannor, plåttak och papptak. Att byta tak med oss går smidigt då vi är helhetsentreprenörer åt dig så du slipper tänka på något. Eftersom vi använder miljöcertifierade materialtillverkare och återvinningsleverantörer inklusive asbesthantering bidrar vi till en mindre negativ miljöpåverkan.

Läs mer om takbyte, sanering eternittak o takläggning Stockholm

Fortsätt läsa Håll familjen varm o torr med ett Takbyte

Vad är fördelen med Fast vs Rörligt elavtal?

Varför det är viktigt att fundera över vilket elavtal som är bäst?

Ett fast elavtal innebär att priset är bundet, vilket skyddar mot prishöjningar. Över tid så är dock oftast ett rörligt elpris billigare. Vilken typ av avtal du väljer är en smaksak. Men det är viktigt att du gör ett aktivt val annars riskerar du att få ett anvisningsavtal, så kallat tillsvidarepris. Här presenterar vi fakta om fast och rörligt elavtal som hjälper dig att välja ett avtal som passar dig och din situation.

Fortsätt läsa Vad är fördelen med Fast vs Rörligt elavtal?

Motivation i skolan – Ger resultat

För goda studieresultat så krävs det att den som studerar är motiverad. Utan motivation känns uppgifterna betydelselösa och frågan om varför man måste göra det uppstår ofta, vilket skapar en konflikt hos eleven. Det sunda förnuftet vet att det behövs studier och goda resultat för att lyckas men känslan av hopplöshet och meningslöshet i det man gör finns där. Hur skapar motivation för att studera om det inte finns någon?

Det handlar i de flesta fall om självkännedom och att skapa mål utifrån vad som passar individen själv. Alla behöver mål att sträva efter för att vara motiverade att ta sig framåt i livet genom lärandet.

Läs mer om motivation i skolan

Fortsätt läsa Motivation i skolan – Ger resultat

Njut av värmen även när det inte är sommar

Äntligen är sommaren här och förhoppningsvis kan vi få en solig och varm sommar i år. För den som vill fortsätta njuta av värme i höst när regnet och rusket kommer så kan det vara bra att redan nu börja fundera på att installera en gjutjärnskamin.

brasa

En braskamin har inte bara hög mysfaktor utan är i många fall en riktigt bra investering. Oavsett vilken uppvärmning du har i huset så kan en kamin vara ett bra komplement och sänka din värmekostnad. Dagens kaminer har hög verkningsgrad och kan snabbt få upp värmen om huset är kallt. Utsläppen av miljöfarliga ämnen är också lägre i moderna kaminer jämfört med äldre.

Vid försäljning av bostäder är det många som tycker det är attraktivt med öppenspis, det höjer ofta värdet på huset så även ur den aspekten är en braskamin en god investering.

Det finns ett stort utbud av braksaminer, både moderna och mer tidlösa modeller för att passa alla smaker. Innan installation av en braskamin kan det vara bra att även fundera igenom vilka behov man har. Vilket är huvudsyftet med kaminen. Vill man främst åt mysfaktorn kanske en modell med glasluckor är det som passar bäst. Har man en öppen spis redan idag finns det insatskaminer som placeras i den befintliga öppna spisen. Är braskaminen till främst för uppvärmning kan det vara bra att ta förbränningsluften utifrån med en egen kanal för att inte eldningen ska dra ut redan uppvärmd rumsluft.

Tänk på att braskaminer kräver bygglov eller bygganmälan, så innan installation måste man kontakta kommunen för att få det. Vid installation av braskamin är det också viktigt att kolla upp så att bjälklaget håller för vikten. Glöm inte att kaminen slutligen måste godkännas av sotare innan användning.

Bra med larmsystem i semestertider, nu dags att installera

homealarmNu börjar värmen och ljuset smyga sig på och det är snart hög tid för semester!
På andra sidan ska man fundera hur ska man säkra sitt hem medan man är på semester.
Det finns olika sätt att minska risken för inbrott. Ett sätt är att skaffa hemlarm. Idag får man ett bra hemlarm för bara några tusenlappar.

Våra tips mot heminbrott:

 • Installera en säkerhetsdörr eller gallergrind.
 • Fönster och altandörrar på bottenvåningen bör ha lås.
 • Installera larm.
 • Ta bilder på sina värdesaker.
 • Byt lås när man flyttar in i en ny bostad.
 • Samverka med sina grannar.
 • Sätt upp larmdekaler vid dörrar och fönster, det avskräcker tjuven.
 • Låt barnens leksaker ligga kvar i trädgården när man reser iväg
 • Berätta inte på Facebook om sina semesterplaner utan skriv hellre efter att man kommit hem.
 • Be en vän eller granne att tömma brevlådan när man är bortrest.

Hur kan man bli glad på vintern när det bara regnar?

Här kommer några enkla tips på hur håller humöret på topp och får bästa starten på 2015.

 • Gör en god gärning
 • Dansa loss
 • Dofta
 • Ring en vän
 • Engagera dig på fritiden
 • Le
 • Vårda dina relationer
 • Var egoistisk!
 • Gör en stressplan
 • Gör något nytt
 • Lär känna dig själv
 • Städa upp
 • Tänk att du vill – det finns inga måsten!
 • Kom i form(Yogaövningar, styrketräning)
 • Ät nyttig
 • Sov gott

Yoga en familjeupplevelse

Har du haft en stressig dag, vill du njuta av lite avkoppling för en stund? Har du barn, och inte tid att träna?
Att kunna varva ner i bara några minuter kan göra oerhört stor skillnad för både vuxna och barns hälsa. Det kan man göra en rolig aktivitet tillsammans som familj, istället att bara sitta med sina surfplattor eller mobiler.

Börja träna yoga! Ett unik sätt att kan leda till att barnens stress och oro försvinner.

shutterstock_173623136

Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ. Yoga kommer ursprungligen från Indien och är minst 5000 år gammal.

Yogaövningar skapar en medvetenhet om din och ditt barns andning, kroppskontroll och närvaro.

När det är mörkt och kallt

November – den gråaste månaden på året då många längtar efter ljus och värme. Har man möjlighet kan det vara en god idé att åka iväg på en resa för att ladda batterierna. Kanarieöarna, Thailand och Mexiko är resmål där man kan få både sol och värme i November.

För dem som inte har råd eller inte har möjlighet att vara lediga vid denna tid på året så finns det ändå många saker att göra för att klara sig genom den kalla och gråa månaden. Att ta en promenad under lunchen för att få lite dagsljus gör mer för humöret än man tror. När mörkret senare kryper på kan man också göra det lite mysigt genom att tända levande ljus och kura under en filt. Snart går vi mot ljusare tider igen!

Besök Legoland

Danmarks mest kända nöjespark, Legoland, är ett måste att besöka för alla barnfamiljer. Parken bjuder på massor av skoj och spännande äventyr med sina 50 olika åkattraktioner och omgivningar uppbyggda av fler än 58 miljoner legoklossar.

På Legoland finns något för alla åldrar, allt ifrån Duploland där de minsta gärna håller hus, till häftiga bergochdalbanor och naturligtvis miniatyrvärldarna helt uppbyggda av Lego. Fortsätt läsa Besök Legoland

Nätkränkningar

Vart förekommer nätkränkningar?

Nätkränkningar är väldigt vanligt i dagens samhälle. Du kan nästan hitta nätkränkningar överallt på nätet oavsett om det är forum,bloggar, Facebook,Youtube och många fler. Nästan alla ställen där folk kan lägga in inlägg eller kommentarer finns det något mer eller mindre kränkande.

 Possessiva sidan med att vara anonym.

Internet har alltid varit en fristad för dem som behöver det. Möjligheten att få skriva saker anonymt och utnyttja yttrandefriheten. Det har hjälpt många personer i världen att få uttrycka sig utan att hamna i fängelse. Det har varit en möjlighet att få säga vad man tycker om saker offentligt så andra i världen kan läsa det och få vetskap vad som pågår.

 Negativa med att vara anonym.

Men det har ju sin negativa effekt också. Folk kan skriva kränkande saker om personer och till personer utan att behöva uppge vem dem egentligen är. Men frågan är, är det verkligen lagligt?

För enligt svensklag så anses kränkning vara

Ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära ” det vill säga så fort man attackerar en persons integritet. Vilket man gör när det skrivs kränkningar på nätet men då är ju nästa fråga vem äger internet och vem tar ansvar över vem som gör vad?.

Vem tar ansvar?

Det är ju inte person eller företag eller land som äger internet men någon måste ju ta ställning och kunna straffa dem personer som kränker integriteter. För när du skriver något på internet så är det lite som att stå i en skog med en brinnande tändsticka i handen och slänga den på marken, har du tur så slocknar tändstickan och inget händer eller så börjar elden sprida sig och kan utveckla sig till en skogsbrand. Så för att besvara frågan, ingen tar ansvar ingen gör något åt det. Finns inga brandmän som stoppar skogsbranden och det är just ”brandmännen” vi behöver på internet.

 Är nätkränkningar seriösa?

Saken är det att jag tror du kan skada en person mer genom att skriva saker på nätet om personen vad du tycker eller vad du vet om personen än att du säger det ”face to face” pga att vetskapen att alla i världen kan läsa vad den personen har skrivit och sedan att kanske andra folk som inte ens känner personen helt plötsligt börjar hata eller trycka ner personen ännu mer. Det finns många hemska sådana exempel på nätet där folk tagit sitt liv pga att dem blivit nätkränkta.

För är det så att en elev på en skola blir kränkt av personer så finns ju möjligheten att flytta och börja på en ny skola utan att någon där behöver veta vad som hänt på din förra skola. Men om något sånt händer på internet så finns möjligheten att det alltid finns någon som vet. Sen tror jag att de mesta nätkränkningar är inte seriösa, utan det är bara folk som vill jävlas och inser inte vilket skada dem gör på personen, jag menar hur många bilder finns det inte på tjocka,svarta,asiater,rödhåriga,handikappade eller andra saker som folk tycker är kul och sprider runt medans dem personerna som blir utsatta de mål grupperna och framförallt dem personerna på bilderna hur tror du dem känner sig? Även om du får ett roligt skratt på av bilden så är det ju någon kanske nån annanstans i världen som inte vill lämna sitt hus.

Så därför ska folk tänka på vad dem gör eller skriver på internet och tänka skulle jag säga det här till personen i verkligheten om jag träffade den? Eller vad gör det okej att jag kan göra narr av personen?

Överraska med ett babygram!

Har du någon vän eller släkting som precis fått barn? Självklart vill man då överraska med en present eller gåva! Ett Babygram är den perfekta presenten till en bebis!

Första gången man får möta den nyfödda bebisen är det vanligt att man tar med sig en liten gåva för att gratulera till det nya barnet och att allt gått bra. Om avståndet till den nyfödda är långt så ett besök inte är genomförbart är ett Babygram ett utmärkt sätt att skicka en hälsning. Det nyfödda barnet kanske är extra känsligt för infektioner så ett besök inte är lämpligt, med ett Babygram går det ändå att överraska de nyblivna föräldrarna och visa sin glädje över den nyfödda eller nyfödde.

Vill du skicka ett babygram väljer du ett passande presentkitt. Innehållet i Babygrammet går även att kombinera själv om man inte vill välja något av de färdiga erbjudanden. Babygrammet kan innehålla allt ifrån böcker till skötbordsunderlägg och till exempel en gåva som passar till mamman.  Naturligtvis följer det även med ett gratulationskort med en personlig hälsning från dig/er som gratulerar.  Presentkitten finns i olika prisklasser för att passa alla plånböcker.

Ett babygram brukar bli väl mottaget bland föräldrarna och värdesätts under en lång tid av barnet. Kanske blir just den boken du skickat barnets favoritbok som ska läsas varje kväll innan läggdags? Skötbordsunderlägget kommer troligen användas dagligen under många år framöver, speciellt om den nyfödda har turen att få ett syskon en vacker dag.

Har det nyfödda barnet redan ett syskon brukar det uppskattas att man skickar med en liten present även till syskonet. För ett barn är det en stor omställning att få syskon och en liten present kan vara bra för att hjälpa barnet hanterar den svartsjuka, vrede och oro som en nybliven storebror eller storasyster lätt känner.

Det viktigaste är tanken brukar det sägas och det här är ett utmärkt sätt att skicka en hälsning för att visa att man tänker på den nybakade familjen. Ibland kan det kännas omöjligt att hitta presenter som ingen annan kommer ge, men ett babygram är både annorlunda och överraskande.

Färga äggen i påsk

Visst är det fint med färgglada ägg att pynta med till påsken? Att färga eller måla äggen är ett roligt pyssel för barnen att vara med på. Det finns flera sätt att lyckas med äggen. Ett av de enklaste är att färga äggen naturligt under kokningen. Genom att lägga i lökskal i kokvattnet får ägget en gulaktig ton. Rödbetor ger härligt rosa ägg och blåbär färgar äggen blågrå. Vill man ha en klarare blå färg kan man använda sig av rödkål. Björklöv ger grön färg och kaffe brun. Genom att hälla i lite vinäger eller ättika i vattnet får äggen en intensivare färg.

Vill man ge äggen ett mer livligt utseende kan man vira in dem i aluminiumfolie tillsammans med infärgningsämnet, resultatet påminner om batikfärgning. Genom att sno gummiband runt äggen kan man skapa ränder och med hjälp av riskorn i aluminiumfolien kan man åstadkomma prickar. Man kan även vira blad runt äggen (persiljeblad t.ex) som ger avbildningar. Med andra ord är det bara fantasin som sätter gränser!

Ohälsosamt med hästkött?

Europa har under den senaste veckan skakats av en matskandal efter att bedrägerier med hästkött avslöjats. Man har påträffat hästkött i färdiglagad lasagne märkt med nötkött. Livsmedelsverket ser mycket allvarligt på att konsumenterna blivit lurade.

Smaken på hästkött är likvärdig med nötkött men innehåller mindre fett. I Sverige förekommer hästkött i smörgåspålägg. Enligt judendomen är hästkött otillåten föda och för många människor är det otänkbart och äta köttet på grund av hästarnas status som sällskapsdjur.

De kontroller som gjorts på hästlasagnen har även visat att endel av köttet som använts innehöll läkemedelsrester som är förbjudna i matvaror. Läkemedlet som används som smärtstillande och inflammationsdämpande till hästar anses vara skadlig för människor. Förekomsten i köttet var dock så låg så man bedömer det som osannolikt att någon person skulle ha tagit skada.

Fusket har pågått i flera månader och omfattar 750 ton kött. Minst 13 länder och 28 företag berörs av skandalen. I Sverige har flera stora kedjor dragit tillbaka sina produkter.

Fynda barnartiklar på auktion!

Med ett barn växer utgifterna och för många barnfamiljer är ekonomin ansträngd. Ett barn beräknas kosta ca 1,2 miljoner under sin uppväxt. En stor del av utgifterna kommer redan under barnets första levnadsår. Barnet behöver spjälsäng, barnvagn, babyskydd mm och kostnaderna inför barnets födsel springer lätt iväg. Ett ypperligt tillfälle att fynda barnprylar till riktigt bra priser är vid konkursauktioner.

Vid konkursauktioner kan man ofta hitta både barnkläder, leksaker, inredning och annat som barn behöver. Konkursauktioner kan man hitta på nätet och många av auktionssidorna lägger upp nya auktioner varje vecka. Toveks auktioner & Internetauktioner har ny auktion varje vecka!

Det finns några knep för att göra de bästa fynden. Bestäm redan i förväg vad det är du behöver, att leta planlöst är slöseri med tid. Bestäm även hur mycket du kan tänka dig att betala för sakerna, jämför med priserna i butik för att få en uppfattning om prisnivån. Skriv sedan en lista över auktionssajter där det finns chans att hitta det du söker. Besök sidorna regelbundet. På en del auktionssidor kan man lägga in bevakningar och får då ett meddelande om det föremål man är på jakt efter läggs upp. Ofta är det tillfälligheter som avgör vad slutpriset blir och trycket på nätauktioner kan vara högt, men med lite tur och tålamod kan man göra riktigt bra fynd!

Gör din barnvagn personlig med barnvagnsskyltar.

Barnvagnsskyltar är populära presenter vi födelsedagar, namnkalas och dop. En barnvagnsskylt med barnets namn och födelsedatum är trendig och gör barnvagnen mer personligt. Skylten i form av en registreringsskylt kan fås både med eller utan EU-märke och landskod eller med landsflagga.

Barnvagnsskyltarna är inte bara tuffa och personliga, de gör även nytta när du är ute och promenerar med barnvagnen i mörkret. Skylten fungerar som en reflex och gör att ni syns bättre i mörkret.

Vill man inte sätta skylten på vagnen passar den precis lika bra på traktorn, cykeln, gräsklipparen, sparken, rullstolen, rullatorn eller på väggen över spjälsängen.