När behöver man skotta taket?

Snart börjar vintern närma sig och då är det dags för det kalla vädret att träda in, även om du uppskattar en vinter fylld med snö är det inte säkert att ditt tak uppskattar det. Ett tak som inte skottas kan leda upp till stora problem för dig som husägare, men när behöver man egentligen skotta taket?

Vilka tak ska man skotta?

Det är inte alltid helt klart vilka tak man ska skotta och hur mycket snö taket orkar bära, men det finns riktlinjer du kan följa så du vet när det är dags att skotta taket.

De tak som behöver skottas är platta tak och traditionella sadeltak där huset står i vinkel. De tak man oftast inte behöver skotta är sadeltak på en villa där huset inte står i vinkel, detta beror på att snön samlas på ett och samma ställe på ett vinklat tak vilket kan göra att det blir obalans i trycket från snön.

När ska man skotta?

När snön har börjar falla på ditt tak kan det snabbt bli mycket, du kanske får känslan av att det är dags att göra något åt snön, men hur vet man när det är dags? Det du kan tänka på är att när snön överstiger cirka en halv meter kan det vara dags att skotta taket. Även en halvmeter snö kan vara mycket för huset att klara så det kan vara bra att ta tag i snön tidigare än detta, skottas snön bort förhindrar du skador på taket på grund av överbelastning.

Fakta om snö

Vad väger då snö egentligen? Har man inte koll från början kan det vara chockerande hur mycket snö egentligen kan väga, här kan du se vad snö väger i måtten kg/m3

  • Fluffig snö mindre än 30
  • Nyfallen snö 30-100
  • Våt nysnö 100-200
  • Vindpackad nysnö 200
  • Packad senvintersnö 200-300
  • Vårsnö under avsmältningens slutskede 400

Vill du veta mer om skottning? Klicka på länken så kan du läsa om Miramix erfarenhet med snöskottning & snöröjning i Stockholm.