Vad finns det för fördelar med biobränsle?

Att fördelarna med biobränsle både är många och viktiga blir allt mer vedertaget. Klimat och miljö är angelägna punkter på många agendor, och det börjar bli allt viktigare att agera miljösmart.

Bidrar inte till ökad koldioxidhalt i atmosfären

En av de primära fördelarna med biobränsle är att det inte har någon påverkan på atmosfärens koldioxidhalt under förbränningsprocessen. Därmed kan den hjälpa till att vända den farliga trenden med växthuseffekten. Nedbrytningen av koldioxiden sker i stället naturligt och som en del av kretsloppet.

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi och produktion av biobränslen. I deras informativa kunskapsbank kan du läsa om biobränsle och dess fördelar och även annan matnyttig information kring förnybar energi.

Släpper inte ut mer CO2 än vad växten någonsin tagit upp

Man kan ibland höra synpunkten att bioenergi bidrar till växthuseffekten, men det stämmer inte helt. Det är riktigt att bioenergi har koldioxid som en avfallsprodukt. Men eftersom den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen väl motsvarar den mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, så kommer inte koldioxidhalten att öka. Det finns ett tydligt regelverk som säkerställer att återväxten motsvarar uttaget och därmed bidrar inte Bioenergi till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Detta är en starkt bidragande faktor till att Solör Bioenergi rekommenderar byte av värmesystem till lämplig form av Bioenergi, exempelvis till Pellets eller Bioolja. Dessutom är prisbilden för denna energi mycket gynnsam.