Att få vägledning av en familjerättsjurist

Våra relationer som familjemedlemmar regleras juridiskt av äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken samt sambolagen samt lagen om registrerat partnerskap. Dessa rättsområden brukar även kallas för familjerätt.

Advokat familjerätt Borås & Göteborg

Familjerätt och tvister

Under livet kan man träffa på flera oväntade situationer inom familjen, tex när familjemedlemmar inte kommer överens och konflikt uppstår. Inom det som kallas familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som arvsfrågor och bodelning. Då kan det vara bra att vända sig till en advokat med familjerätt som specialitet för att lösa det hela på juridisk väg. Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det rymmer även regler om gode män och förvaltare. Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Därför är det viktigt att ha en kompetent och professionell jurist vid din sida när det krävs juridisk hjälp för att lösa en familjerättslig tvist.

De flesta av oss behöver någon gång anlita en familjerättsjurist. Kanske ska du bli sambo och behöver upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Eller så ska du gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller kanske är du på väg att genomgå en separation och funderar på hur barnen ska bo efter separationen? Genom hela livet

stöter man på situationer där man kan behöva lite hjälp på vägen. Genom att ta hjälp av en familjejurist kan man få hjälp att utreda sina möjligheter och hur man på bästa sätt kan hjälpas vidare.

Advokat inom familjerätt

Prima Law är en advokatbyrå i Borås och Göteborg som hjälper dig med juridiken kring ekonomisk familjerätt och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs. Advokatbyrån bisår sina klienter med att upprätta familjerättsliga avtal och handlingar såsom äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev. De åtar sig uppdrag som ombud i familjemål såsom mål om äktenskapsförord och vårdnad om barn,

Snöröjning av tak i Stockholm

Snöröjning i Stockholm

Vintern börjar närma sig vilket också innebär att snön och snöröjning av tak i Stockholm blir aktuellt. När snön väl kommer finns det risk att det kommer stora mängder snö som kan påverka ditt tak negativt. Detta kan leda till att takets konstruktion skadas och när snön väl smälter kan smältvattnet orsaka vattenskador. Tänk därför till om det kommer mycket snö så att du skottar ditt tak i tid. Det finns olika förutsättningar för takskottning beroende på vilket tak man har. Sedumtak har exempelvis en särskild metod för att skydda plantorna på taket vid snöröjning.

Tips på snöröjning av sedumtak! 

När snön väl har lagt sig på ditt sedumtak kan det behövas skottas precis som alla andra tak. Lämpligaste sättet för takskottning på sedumtak är genom en vanlig skyffel. Tänk även på att man bör använda ordentlig säkerhetsutrustning av all sorts takskottning. Det finns en hel del saker man kan ha i åtanke när man skottar sedumtak eftersom sedumtak består av växtligheter, alltså sedumväxter. Tänk på att vara försiktig när du skottar så att inte sedumplantorna tar skada. Försök även att lämna kvar en liten bit snö över plantorna på ungefär 5-10 cm för att skydda plantorna. Visar det sig sen att du har råkat göra sönder en planta så är det ingen fara då plantorna oftast reparerar sig själva genom plantorna runt om.  

 

Ta hjälp!

Takfix är ett av många företag som erbjuder takskottning. Känner du att du inte har tillräckligt med kunskap kring takskottning kan du alltid vända dig till en firma som gör det åt dig. Takfix erbjuder takskottning runt om hela Stockholm och ser till att skotta taket på ett säkert sätt. Klicka här om du vill veta mer om takfix takskottning.