Bygg ditt drömhus – här är de bästa tipsen!

Drömmer du också om att bygga ett hus som är helt anpassat efter dig och dina behov? Att förverkliga den drömmen är något som kan ta tid och husbygget kommer ofta med många frågor och beslut. Vi på Familje-bloggen har samlat ihop en hel del tips som kan underlätta i din förberedelse i planerandet för ditt drömhus.

Läs mer om att bygga hus med Mjöbäcks

BUDGET

Försök att lista upp varenda liten uppgift – allt från tomt och eventuella sido-kostnader till bygglov, kontrollansvarig, besiktningsman och andra anslutningsavgifter för exempelvis vatten. Genom att ha kontroll på varenda kostnad kommer du garanterat känna mindre oro och sova bättre om nätterna under husprojektets gång.

LÄGG TID PÅ RESEARCH

En stor del i planeringsfasen handlar om att titta på inspirerande Instagram-flöden, bloggar och andra sajter. Men för att kunna göra det du vill gäller det även att vara påläst om husprocessen. Om du är förberedd så kommer du få bättre kontroll och även kunna ta mer kostnadseffektiva beslut. Fråga gärna vänner och bekanta som själva byggt hus – de har säkert många goda råd.

SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Se till att sätta upp en tidsplan där du för in realistisk tidsåtgång för alla moment i husbygget. Var beredd på att vissa moment kan ta längre tid än vad du egentligen hoppas och vill. Det absolut vanligaste besvikelsen i processen av ett husbygge är när man inte får flytta in när man tänkt. Det är därför en god idé att sätta upp en tidsplan.

LISTA OMRÅDEN

Vilket område är ni ute efter? Tryggt område? Nära havet? Med utsikt? Det gäller att hitta sin ultimata tomt. Det första du behöver titta på är tomtpriset. Passar området och har jag råd att bygga? Du kan även passa på att ringa kommunen och ta reda på om fler tomter är på gång som passar dina behov och önskemål. Gör en lista på tomter du kan tänka dig och titta på tomtkvaliteten. Ta reda på anslutningskostnader i området och undersök vad som står i detaljplanen. Den visar vad du faktiskt får bygga på tomten.

Att bygga hus är en underbar tid, men kan också vara påfrestande för relationen. Gör klart för varandra på förhand vad ni själva förväntar er av projektet. Berätta om drömmar och rädslor och var tydlig med hur mycket tid och kraft var och en är beredda att lägga ner. Då kan i alla fall en del missförstånd undvikas!

Familjerätt & samägande – vad gäller?

När två eller flera personer äger en egendom tillsammans uppstår ett samägande. Det kan handla om att man äger exempelvis en båt, bil eller sommarstuga. För att förhindra konflikter och för att klargöra rättigheter och skyldigheter inom samägandet är det av stor vikt att upprätta ett samäganderättsavtal.

De rättsfrågor som rör samägande regleras i samäganderättslagen, om inget annat har avtalats. I lagen om samäganderätt framgår bland annat att alla beslut om egendomen ska tas gemensamt av samtliga delägare. Det innebär att alla måste vara eniga för att få fatta ett beslut.

Här hittar du advokat inom familjerätt i Borås & Göteborg

Regler inom samägande

Några andra viktiga regler som man bör ha koll på inom lagen om samägande är de regler som gäller då en utav delägarna vill sälja egendomen medan de andra delägarna vill ha den kvar. Detta är en vanlig situation vid samägande och som kan leda till osämja mellan delägarna. I en sådan situation kan en delägare själv begära att få egendomen såld på offentlig auktion genom att skicka in en ansökan om det till tingsrätten. Om de andra delägarna inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl mot en försäljning kan de inte förhindra att egendomen säljs. Om egendomen ska säljas på offentlig auktion utser rätten en god man som sköter försäljningen och som fördelar vinsten mellan delägarna.

Förhindra tvister med samägandeavtal

För att förhindra konflikter och framtida tvister i sitt samägande kan man skriva ett samägandeavtal. I samägandeavtalet kan delägarna avtala om rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. De kan välja att avtala bort samäganderättslagens bestämmelser, till exempel kan de avtala om att vissa beslut inte behöver tas gemensamt, eller att egendomen inte ska kunna säljas på offentlig auktion.

Även om man har upprättat äktenskapsförord eller samboavtal kan det vara bra att även skriva ett samägandeavtal. Äktenskapsförord och samboavtal reglerar vem som får vad vid en separation eller ett dödsfall medan samägandeavtalet reglerar mer praktiska frågor under tiden för samägandet.