Familjerätt: Regler vid arv

Arv är rätten till tillgångarna som finns kvar efter att en person avlidit. Det kan handla om exempelvis mark, fastigheter, kapital, fordon och personliga ägodelar som tillhört den avlidne. Rätten till arvet avgörs av det släktskap man har till den avlidne eller om man är testamentstagare.

Jurist arvsrätt

Regler kring arvsrätt

Arvsrätten omfattar de bestämmelser som reglerar hur kvarlåtenskapen efter en persons bortgång ska fördelas. Det kan fördelas med hjälp av ett testamente som skrivits av den avlidne i förväg men det finns också lagar som styr hur fördelningen ska ske.

Vid fördelning av arv efter en avliden släkting finns det möjlighet för dödsbodelägarna att göra en överenskommelse kring vem som får vad på egen hand. Om det däremot uppstår en situation där man av någon anledning inte kan komma överens kan man begära att en domstol utser en boutredningsman och en skiftesman – för att med lagens hjälp reglera arvet.

Viktigt att tänka på vid ett arvskifte

Ta hjälp av ett juridiskt ombud

Som dödsbodelägare kan det vara en god idé att anlita ett kunnigt juridiskt ombud för att bevaka sina intressen i arvskiftet. Detta är särskilt viktigt om arvet som ska fördelas är av stort ekonomiskt eller sentimentalt värde och det är flera arvtagare.

Ansök om en boutredningsman

Uppstår en situation där dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur arvet ska skiftas kan någon av dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen ska förvalta dödsboet, hålla bouppteckningsförrättning, upprätta bodelning, bouppteckning och slutligen göra ett arvskifte. Skulle en utav dödsbodelägarna ansökt om att en boutredningsman ska förordnas kan de övriga inte motsätta sig det.

Sambos

Är man sambo har man till skillnad från makar ingen ”automatisk” arvsrätt. Detta innebär att man som sambos inte har rätt att ärva sin partner. Om man vill att sin efterlevande sambo ska ha rätt till en del av arvet kan detta dock regleras i ett testamente.

Har du frågor inom arvsrätt?

Att frågor inom arvsrätt är en djungel råder inga tvivel om – därför kan det ibland vara tryggt att ha en jurist vid sin sida. Prima Law är en advokatbyrå i Göteborg och Borås som har omfattande kompetens inom arvsrätt.