Advokat för uppehållstillstånd 

Vad innebär egentligen uppehållstillstånd? Uppehållstillstånd innebär en rätt för att kunna vistas och bo i Sverige. Alltså krävs det ett uppehållstillstånd för en person som inte är medborgare för att bosätta sig i ett land. Ett uppehållstillstånd kan både vara permanent men även tidsbegränsat. Enligt svensk lag och flera olika internationella konventioner har familjer rätt att leva ihop. Det skiljer sig dock i olika länder kring hur det får gå till. svensk lag finns det villkor för när och hur familjen får återförenas och vilka familjemedlemmar som omfattas.  

 Behöver du en advokat som kan hjälpa dig med uppehållstillstånd? Advokatbyrån Prima-Law hjälper dig inom migrations rätt.  

Så här kan du få uppehållstillstånd 

För att vistas i ett lands territorium utan ett medborgarskap krävs ett uppehållstillstånd. Alla länder har olika regler eller förutsättningar som bör vara uppfyllda för att ett uppehållstillstånd i landet ska bli aktuelltI Sverige har man rätt till uppehållstillstånd om du exempelvis är gift, har registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har uppehållstillstånd eller är svensk medborgare. Barn som är omyndiga har även rätt till att få förenas med sin eller sina föräldrar i Sverige. Det krävs även att personen som bor i Sverige kan försörja sig själv men även personen som har tänkt att flytta till Sverige samt att bostaden är tillräckligt stor för båda.  

Hjälp av advokat för uppehållstillstånd 

Vet du inte hur du ska gå tillväga gällande uppehållstillstånd kan det vara en bra idé att ta hjälp av en advokat eller jurist inom migrationsrätt. Advokatbyrån PrimaLaw kan hjälpa dig som har en anknytning till en nära anhörig i Sverige. Prima-Laws advokater är specialister inom migrationsrätt och har en lång erfarenhet av ärenden som berör uppehållstillstånd. Tveka inte på att höra av dig till dem för att boka tid med en advokat för uppehållstillstånd.