Håll dig frisk i vinter

Vinterhalvåret är den tid på året då vi svenskar är som mest sjuka. En anledning är att vi vistas mer inomhus så virus och bakterier sprids enklare mellan olika personer. Mörkret och bristen på solljus påverkar också immunförsvaret så vi blir känsligare.

Vanliga sjukdomar, symtom och behandling

Till de vanligaste sjukdomar hör förkylning, vinterkräksjukan, influensa och halsfluss.

Vid förkylning svullnar slemhinnorna i näsa och svalg och avsöndrar vätska. Täppt näsa, hosta, halsont och huvudvärk är vanliga symtom. För att orka med brukar paracetamol, vila och nässpray hjälpa.

Vinterkräksjukan kommer hastigt med kräkningar, diarréer och magont. För att minska smittorisken bör man hålla sig hemma ett par dagar efter att symptomen avtagit. Det är viktigt att få i sig vätska och att vila.

Under vintern brukar även influensan komma till Sverige med symptom som hosta, huvudvärk, hög feber samt muskel- och ledvärk. Man kan vaccinera sig mot influensa vilket rekommenderas för de som har nedsatt immunförsvar. Blir man sjuk är det viktigt att vila och äta ordentligt. Vid behov kan man ta febernedsättande läkemedel.

Vid halsfluss svullnar halsmandlarna och blir ömma. Sjukdomen orsakas av streptokockbakterier och när man drabbas gör det ont att svälja och man får feber. Besvären kan lindras med receptfria läkemedel och brukar gå över efter en vecka.

Tips för att hålla sig frisk

Det är inte helt enkelt att hålla sig frisk under hela vintersäsongen. Regelbunden träning, ordentlig sömn, att tvätta händerna ofta och en god kosthållning kan hjälpa.