Kristna friskolor – Ett bra alternativ?

Kristna-friskolor

Kristna friskolor är en hett debatterad fråga – inte minst från politiskt håll. Samtidigt ser vi att intresset ökar från allmänhetens sida. I grund och botten är det som vilken skola som helst vad gäller läroplan och kunskapsmål. Skillnaden ligger i att kristna friskolor tillåts ha konfessionell inriktning där kristendomen har en naturlig plats i skolan.

En skola för trygghet

Exempelvis Leteboskolan, med elever från bland annat Kungsbacka, Mark och Varberg, har en inriktning som vilar på kristna värderingar och en enande kraft. Här samlas skolungdomar och familjer från alla världens hörn med en gemensam nämnare – tron på kristna värderingar. Även om flertalet av våra barn tillhör praktiserande kristna familjer är det inget krav, så länge de kristna värderingarna respekteras.

Läs mer om Kristna friskolor i Västsverige

I praktiken handlar det om att skolan ställer krav på barnens, och de vuxnas, strävan efter att vara goda medmänniskor. Exempelvis ligger stort fokus på allmänna attityder, gott uppförande och ett vårdat språk. Skolan är en plats för kunskapsinhämtning – men också en plats för våra barn att växa upp. En trygg och trivsam miljö gör gott för både kunskap och elevhälsa.

Hög vuxentäthet

Familjen är samhällets hörnstenar, och vuxnas närvaro i skolan stärker barnets roll utanför hemmasfären. Dessvärre prioriteras vuxennärvaro bort i många fall på grund av ekonomiska eller utbudsmässiga skäl i samhället. Vår kristna friskola strävar efter att skapa en trygg plats för kristna elever och deras familjer där vuxentätheten är hög. På så sätt skapar vi en trygg skola där elevernas utveckling, välmående och trygghet står i centrum.
Genom denna satsning har vi små klasser där individen blir sedd. I stället för att ”vänta och se” möjliggör vi att elever som riskerar att missa kunskapsmålen eller mår dåligt kan fångas upp i god tid. Lärarrollen handlar inte bara om att lära ut olika ämnen, utan om att skapa en relation med eleverna som bygger på tillit och förtroende – med hjärtat på rätt plats.