Parterapi och familjeterapi hjälper er ta första steget

relationsproblem

Under livets gång kan man av olika anledningar stöta på problem i sina relationer. Det kan till exempel vara äktenskapsproblem eller andra typer av familjeproblem. Vid dessa tillfällen kan parterapi eller familjeterapi vara vägen ut ur relationsproblemen.

Parterapi nyttigt för era relationsproblem

Att leva tillsammans med en partner kan vara utmanande och till parterapi söker sig par av olika anledningar. Det kan vara att det är mycket bråk i relationen, att det finns problem med att kommunicera eller att sexlivet inte är bra. Det kan även vara så att ni som par har valt att gå isär och har separationsproblem i och med detta.

Oavsett vilka äktenskapsproblem eller relationsproblem som ett par har kan det vara bra med parterapi. I Parterapin får ni någon som lyssnar på er och kommer med återkoppling utifrån era specifika behov och era relationsproblem.

Familjeterapi för er samman

Att leva tillsammans i en familj kan även det i olika stadier i livet leda till konflikter och att familjemedlemmar mår dåligt. Familjeterapi med en terapeut kan vara en bra början på att kunna lösa era familjeproblem.

Familjeproblemen kan exempelvis bestå av att det finns relationsproblem mellan vissa familjemedlemmar beroende på saker som har hänt i det förflutna. Familjeterapi kan då hjälpa er på vägen mot att lösa familjeproblemen.

Oavsett om ni har separationsproblem, äktenskapsproblem eller familjeproblem börjar terapin med ett första möte där terapeuten förklarar hur terapin går till och ni får chansen att berätta om era relationsproblem. Därefter kan terapin planeras och er hjälp börja.

Parterapin eller familjeterapin hjälper er att få kontakt med era känslor och se er situation från ett nytt perspektiv.