Psykoterapi i Upplands-väsby och Sollentuna

När livet går snett och man av någon anledning befinner sig i en situation där man mår dåligt kan psykoterapi, samtal med en terapeut, vara lösningen. Ni i Upplands Väsby och Sollentuna som behöver hjälp av en terapeut kan vända er till Bosse W.

Det här är psykoterapi

Av alla möjliga olika anledningar kan man må dåligt i livet. Det kan vara för att man har gått från en relation, för att man har problem i sin relation, är arbetslös, har en sjukdom, att någon nära precis har gått bort eller något helt annat. Det kan också vara så att man mår dåligt utan något egentlig anledning. Oavsett varför man mår dåligt kan det vara bra att samtala med någon. Ett alternativ för er i Upplands Väsby och Sollentuna är då alltså psykoterapi.

När ni i Upplands Väsby och Sollentuna söker hjälp genom psykoterapi börjar hela processen med ett möte där er specifika situation diskuteras och gås igenom. Därefter kan mål med terapin fastslås och psykoterapin påbörjas. Vanligen hålls samtalen sedan en gång per vecka.

Under psykoterapin för er i Upplands Väsby och Sollentuna får ni hjälp att se på ert liv ur en annan vinkel och förstå hur sådant som har hänt er tidigare möjligen kan hänga ihop med er nuvarande situation. När man ser sitt liv ur en annan synvinkel kan man se hur man själv kan påverka livet i nuet.

Andra terapisamtal för er i Upplands Väsby och Sollentuna

Förutom samtal som hålls själv med en terapeut kan andra alternativ vara att ta hjälp med parterapi eller familjerådgivning om det gäller fler personer. Kanske mår man dåligt just för att det finns problem i familjen och då kan ett annat alternativ till psykoterapi för er i Upplands Väsby och Sollentuna alltså vara familjerådgivning.