Personlig assistans

Personlig assistans, för o nackdelar?

Personlig assistans är ett av de stöd man kan få förutsatt att man omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som förkortas LSS. För att omfattas av den här lagen krävs det att man har stora och varaktiga behov av hjälp när det gäller ens personliga hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskap om personen som är i behov av hjälp. Lagen kom 1994 och syftet är att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva på samma villkor som den som inte har någon funktionsnedsättning. I den här artikeln berättar vi mer om vilka för- och nackdelar det kan finnas med att ha personlig assistans. 

Personlig assistans – Sjuhärad, Borås, Alingsås, Ulricehamn osv.

Hjälp av någon som verkligen lär känna en

Att ha assistenter som jobbar mycket och ofta är fördelaktigt eftersom det är relativt få personer som koncentrerar sig på en brukare. När assistenterna har skolats in och lärt sig det mesta kommer de att vara experter på vad en viss brukare behöver hjälp med och på vilket sätt. Det kan dock upplevas som ansträngande att inte vara själv och självklart kan det leda till irritation i vissa fall. Här är det viktigt att ha en professionell relation. Om man bor på någon form av gruppboende eller annat särskilt boende varierar personalstyrkan mer och man upplever kanske inte på samma sätt att man är så tätt inpå varandra hela tiden.

Även om det är kommunerna som ansvarar för personlig assistans kan man välja andra som faktiskt utför administrationen kring det. Det finns privata assistansbolag och man själv eller någon anhörig kan starta ett bolag för att kunna sköta anställningsförfaranden och administrationen själv – då blir du själv, eller den anhöriga, arbetsgivaren. Om du får hjälp av kommunen är det istället kommunen som är arbetsgivare åt de personliga assistenterna och de omfattas av kommunens anställningsavtal. Vad och hur mycket tid den personliga assistansen omfattar bestäms av beslutet från försäkringskassan. Exakt hur den utformas kan man dock som brukare ofta ha stort inflytande över, så länge arbetsmiljölagar och regler för arbetstider efterföljs.

Brukare, anhöriga och assistenter

Om du som brukare bor tillsammans med andra familjemedlemmar är det också viktigt att ha i åtanke att den personliga assistansen innebär ytterligare en person i hemmet, både för dig och din familj. Det blir viktigt att ha assistenter som både du och din familj känner sig bekväm med. Annars är risken att det snarare känns betungande än befriande med personlig assistans.