Motivation i skolan – Ger resultat

För goda studieresultat så krävs det att den som studerar är motiverad. Utan motivation känns uppgifterna betydelselösa och frågan om varför man måste göra det uppstår ofta, vilket skapar en konflikt hos eleven. Det sunda förnuftet vet att det behövs studier och goda resultat för att lyckas men känslan av hopplöshet och meningslöshet i det man gör finns där. Hur skapar motivation för att studera om det inte finns någon?

Det handlar i de flesta fall om självkännedom och att skapa mål utifrån vad som passar individen själv. Alla behöver mål att sträva efter för att vara motiverade att ta sig framåt i livet genom lärandet.

Läs mer om motivation i skolan

Elever med inre motivation presterar bättre

De elever som tidigt bestämmer sig för vad de vill utbilda sig till har en inre motivation som hjälper dem att prestera bättre i skolan jämfört med de av klasskamraterna som planlöst studerar och ifrågasätter betydelsen av det.

Det framkommer tydligt att de elever som är motiverade i sina studier även tar större ansvar för sitt lärande, tror mer på sin egen förmåga och mår psykiskt bättre. Tryggheten i att veta vad de vill och att de har ett mål, mot vilket vägen är relativt säkert utstakad, ger ett inre lugn och trosvisshet om vad framtiden bär i sitt sköte.

För att stärka självkänslan och öka den inre motivationen kan olika övningar göras. Bland annat finns det en motivationskortlek bestående av 50 stycken frågor angående självmotivation där svaren ökar insikten om hur eleven ska finna drivet att studera framgångsrikt, med förbättrade resultat och en förbättrad självkänsla på köpet. För trots att alla vet att studier behövs måste motivationen för att studera komma inifrån.