Beskära fruktträd – när och hur?

Man kan beskära fruktträd under sensommar och tidig höst, eller under våren. Det här är viktigt att göra om man vill få gott om frukt och se till att trädet fortsatt mår bra. Om man ska göra jobbet själv så är det viktigt att man förstår hur och även lär sig lite mer om korrekt beskärningsteknik. Det är bättre att anlita professionell trädgårdshjälp om man inser att jobbet blir för mycket och tycker att det är obehagligt att stå på en stege vid och under trädet.

Behöver du hjälp med beskärning av fruktträd i Stockholm

Beskära träd form

När man ser på trädets form så är det ofta önskvärt att få en paraplyliknande linje. Grenarna bör sträcka sig utåt och sedan hänga nedåt. Det här gör det ju lättare att komma åt frukten men det betyder också att man måste beskära fruktträd på höjden vilket för vissa kan upplevas som obehagligt då en vanlig stege kanske inte räcker till.

Det är viktigt att man beskär med rätt teknik och att man har de verktyg som krävs för jobbet. Grenar kan vara rätt så tjocka och då gäller det att man kommer åt utan att samtidigt ta farliga risker för den egna säkerheten och hälsan.

Stubbar är inte bra!

Det är inte bra att lämna stubbar på trädets grenar. Om man ska beskära fruktträd så gäller det att inte lämna kvar bitar som kan leda till att röta får fäste i trädet. En annan sak att tänka på är att en stubbe som blir kvar påverkar hur trädet växer vidare. En gren kan sällan fortsätta rakt då stubben finns där och då stör man planeringen för trädets form.

Verktyg

För att klara av beskäringen av trädet så bör man ha:

  • Vass sekatör
  • Såg
  • Stege
  • Handskar
  • Bra arbetskläder

Det är bra att välja en dag med milt väder för att beskära fruktträd för det kan bli så att man jobbar på i några timmars tid. Det här kan bli svettigt en varm och solig sommardag och kallt om det blåser på och regnar.

Med bra skor så får man ett bra grepp oavsett om man står på marken under trädet eller klättrar på en stege, och handskarna behöver man för att skydda händer både från arbetsredskap och från grenar som kan vara nog så vassa och sträva mot huden.

Sågen bör ha dubbelt sågblad så att man sågar båda vägarna, både fram och tillbaka, eftersom det här gör det enklare och effektivare att kapa grenar och ansa fruktträdet.

Bild: Av Harald Bischoff – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33556758