Fast – rörligt elavtal

Vad är fördelen med Fast vs Rörligt elavtal?

Varför det är viktigt att fundera över vilket elavtal som är bäst?

Ett fast elavtal innebär att priset är bundet, vilket skyddar mot prishöjningar. Över tid så är dock oftast ett rörligt elpris billigare. Vilken typ av avtal du väljer är en smaksak. Men det är viktigt att du gör ett aktivt val annars riskerar du att få ett anvisningsavtal, så kallat tillsvidarepris. Här presenterar vi fakta om fast och rörligt elavtal som hjälper dig att välja ett avtal som passar dig och din situation.

Fast elpris

Fast eller rörligt elavtal är som fast eller rörlig ränta på ett bolån. Om du tycker att det känns tryggt att ha kontroll på dina kostnader så välj ett fast elpris. Om du ogillar risker och osäkerhet eller om din privatekonomi är ansträngd så kan det kanske vara tryggt att veta vad din exakta utgift varje månad kommer att vara. Vid ett fast elavtal så vet du vilket pris som du kommer att betala per kilowattimme under avtalet.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal innebär att priset på el fluktuerar och kan plötsligt ändras antingen uppåt eller nedåt. Ett rörligt avtal passar dig som har den ekonomiska möjligheten att finansiera tillfälliga höjningar i elpriset. Fördelen är att du ofta på långsikt får ett betala ett lägre pris.

Slutsats

Det finns för- och nackdelar med både rörligt och fast elavtal och ett generellt råd är att du väljer det som passar din privatekonomi och din inställning till utgifter bäst. Din förbrukning påverkar givetvis också din elkostnad. Vilken temperatur och hur länge du duschar är viktiga komponenter som påverkar elförbrukningen.