Skaffa fjärrvärme? Här är fördelarna!

Funderar du på att byta värmesystem? Då är fjärrvärme ett bra alternativ. Att skaffa fjärrvärme har en rad fördelar och är en investering, både för din plånbok och för miljön.

Läs mer om fördelarna med att skaffa fjärrvärme

Fjärrvärme – enkelt och bekvämt

När du installerar fjärrvärme kommer du få en jämn och behaglig inomhustemperatur och utomhustemperatur året runt. Du får även obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera en iskall dusch. Har man fjärrvärme installerat behövs heller inte en egen värmeproduktionsanläggning som kan medföra både oväsen och lukt i hemmet. Man behöver inte tänka på att skaffa egna bränslen och ordna med sotning. Att ha en fjärrvärmecentral i sin bostad tar liten plats, den är tyst och driftsäker.

Kräver ytterst lite underhåll

Fjärrvärme som uppvärmningsalternativ är mycket lättskött och kräver minimalt underhåll, så att du kan få tid till annat. Efter installation av fjärrvärmecentralen sköter den sig i princip själv.

Ett prisvärt och klimatsmart alternativ

Genom att köpa fjärrvärme får du ett prisvärt alternativ för uppvärmning. Fjärrvärme är en bra investering och kostnaden som du betalar för att installation är en bra investering med lång livslängd. Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och kostnader för underhåll är låga.

Genom att installera fjärrvärme tar systemet tillvara på restavfall från skogsindustrier som annars skulle gått förlorade. I produktionen används bland annat rester från skogen – som toppar och grenar, träavfall och annat biobränsle. Allt sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar också tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Fjärrvärme var från början byggt på idén att låta flera få värme från en och samma värmekälla, istället för att var och en har sin egen. Att ha egna pannor är långt ifrån lika effektiva. Att istället installera fjärrvärme och använda en central anläggning för uppvärmning ger prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme till alla.