Miljövänlig med Bioenergi / Biobränsle – Hur gör man?

De flesta privatpersoner och företag använder idag bränslen som orsakar stor skada på miljön. Vill du minska din eller ditt företags miljöpåverkan, men har svårt att hitta en rimlig lösning? Pemco Energi kan hjälpa dig att hitta en naturlig lösning på ditt bränsleproblem.
Läs mer om Bioenergi och Biobränsle.

Continue reading “Miljövänlig med Bioenergi / Biobränsle – Hur gör man?” »

Håll familjen varm o torr med ett Takbyte

Regnar det in? Eller kanske det snart börjar läcka vatten i taket för att det gjort sitt och nått vägs ände? Håll familjen varm och torr med nya tak från Takfix.

Takläggning & takbyte med ny takplåt i Stockholm

Takfix är din takläggare i Stockholm med kranskommuner. Med lång erfarenhet av takomläggningar, takrenoveringar är vi ditt naturliga val när du ska lägga nytt tak, renovera tak, byta tak eller sanera ditt eternittak.

Vi lägger tegeltak, betongpannor, plåttak och papptak. Att byta tak med oss går smidigt då vi är helhetsentreprenörer åt dig så du slipper tänka på något. Eftersom vi använder miljöcertifierade materialtillverkare och återvinningsleverantörer inklusive asbesthantering bidrar vi till en mindre negativ miljöpåverkan.

Läs mer om takbyte, sanering eternittak o takläggning Stockholm

Vi utför arbete som takläggare i hela Stockholm åt både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vid takläggning använder vi takpannor som är ytbehandlade för att på bästa sätt stå emot väder och vind. Vid takbyte av alla typer av tak är vi rätta leverantören för dig.

Ett takbyte med Takfix – Steg för steg

 • Kunden kontaktar oss för ett kostnadsfritt besök och en kostnadsfri offert.
 • Besök med inspektion av taket, både invändigt med takstolar och råspont samt utsida där vi också gör en besiktning av tex underlagspapp eller motsvarande.
 • Vi lämnar offert som inkluderar arbetstid, material såsom takplåt / takpannor, kostnad för ställning, hantering och återvinning av byggavfall.
 • Ihop med offerten gör vi alltid en tidplan för projektet.
 • När offerten är godkänd och undertecknad skickar du tillbaka den till oss.
 • Vi ordnar allt kring själva takläggningen. Upplag, skyddsanordningar, containers mm.
 • Arbetet utförs med kvalitetssäkring och med arbetsmiljösäkerhet i fokus.
 • Slutbesiktning, för att vi ska kunna ge garanti på det vi utfört.
 • Grovstädning av arbetsplatsen. Vi tar hand om och återvinner avfallet, inklusive asbest i händelse av eternittak.

Takbyte med ny takplåt i Stockholm

Takfix levererar alltid helhetslösningar från första besök till färdigt tak. Från enklaste takskötsel och rengöring till komplett takbyte med ev krav på bygglov och taksäkerhetsinstallationer. Mao vi tar hand om allt från början till slut.

Kontakt oss om du behöver hjälp med takbyte eller takläggning i Stockholm.

 

Vad är fördelen med Fast vs Rörligt elavtal?

Varför det är viktigt att fundera över vilket elavtal som är bäst?

Ett fast elavtal innebär att priset är bundet, vilket skyddar mot prishöjningar. Över tid så är dock oftast ett rörligt elpris billigare. Vilken typ av avtal du väljer är en smaksak. Men det är viktigt att du gör ett aktivt val annars riskerar du att få ett anvisningsavtal, så kallat tillsvidarepris. Här presenterar vi fakta om fast och rörligt elavtal som hjälper dig att välja ett avtal som passar dig och din situation.

Boråselhandel har bra Elavtal både med fast o rörligt elpris!

Fast elpris

Fast eller rörligt elavtal är som fast eller rörlig ränta på ett bolån. Om du tycker att det känns tryggt att ha kontroll på dina kostnader så välj ett fast elpris. Om du ogillar risker och osäkerhet eller om din privatekonomi är ansträngd så kan det kanske vara tryggt att veta vad din exakta utgift varje månad kommer att vara. Vid ett fast elavtal så vet du vilket pris som du kommer att betala per kilowattimme under avtalet.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal innebär att priset på el fluktuerar och kan plötsligt ändras antingen uppåt eller nedåt. Ett rörligt avtal passar dig som har den ekonomiska möjligheten att finansiera tillfälliga höjningar i elpriset. Fördelen är att du ofta på långsikt får ett betala ett lägre pris.

Slutsats

Det finns för- och nackdelar med både rörligt och fast elavtal och ett generellt råd är att du väljer det som passar din privatekonomi och din inställning till utgifter bäst. Din förbrukning påverkar givetvis också din elkostnad. Vilken temperatur och hur länge du duschar är viktiga komponenter som påverkar elförbrukningen.

Motivation i skolan – Ger resultat

För goda studieresultat så krävs det att den som studerar är motiverad. Utan motivation känns uppgifterna betydelselösa och frågan om varför man måste göra det uppstår ofta, vilket skapar en konflikt hos eleven. Det sunda förnuftet vet att det behövs studier och goda resultat för att lyckas men känslan av hopplöshet och meningslöshet i det man gör finns där. Hur skapar motivation för att studera om det inte finns någon?

Det handlar i de flesta fall om självkännedom och att skapa mål utifrån vad som passar individen själv. Alla behöver mål att sträva efter för att vara motiverade att ta sig framåt i livet genom lärandet.

Läs mer om motivation i skolan

 

Elever med inre motivation presterar bättre

De elever som tidigt bestämmer sig för vad de vill utbilda sig till har en inre motivation som hjälper dem att prestera bättre i skolan jämfört med de av klasskamraterna som planlöst studerar och ifrågasätter betydelsen av det.

Det framkommer tydligt att de elever som är motiverade i sina studier även tar större ansvar för sitt lärande, tror mer på sin egen förmåga och mår psykiskt bättre. Tryggheten i att veta vad de vill och att de har ett mål, mot vilket vägen är relativt säkert utstakad, ger ett inre lugn och trosvisshet om vad framtiden bär i sitt sköte.

För att stärka självkänslan och öka den inre motivationen kan olika övningar göras. Bland annat finns det en motivationskortlek bestående av 50 stycken frågor angående självmotivation där svaren ökar insikten om hur eleven ska finna drivet att studera framgångsrikt, med förbättrade resultat och en förbättrad självkänsla på köpet. För trots att alla vet att studier behövs måste motivationen för att studera komma inifrån.

Personlig assistans, för o nackdelar?

Personlig assistans är ett av de stöd man kan få förutsatt att man omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som förkortas LSS. För att omfattas av den här lagen krävs det att man har stora och varaktiga behov av hjälp när det gäller ens personliga hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskap om personen som är i behov av hjälp. Lagen kom 1994 och syftet är att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva på samma villkor som den som inte har någon funktionsnedsättning. I den här artikeln berättar vi mer om vilka för- och nackdelar det kan finnas med att ha personlig assistans. 

Personlig assistans – Sjuhärad, Borås, Alingsås, Ulricehamn osv.

Hjälp av någon som verkligen lär känna en

Att ha assistenter som jobbar mycket och ofta är fördelaktigt eftersom det är relativt få personer som koncentrerar sig på en brukare. När assistenterna har skolats in och lärt sig det mesta kommer de att vara experter på vad en viss brukare behöver hjälp med och på vilket sätt. Det kan dock upplevas som ansträngande att inte vara själv och självklart kan det leda till irritation i vissa fall. Här är det viktigt att ha en professionell relation. Om man bor på någon form av gruppboende eller annat särskilt boende varierar personalstyrkan mer och man upplever kanske inte på samma sätt att man är så tätt inpå varandra hela tiden.

Även om det är kommunerna som ansvarar för personlig assistans kan man välja andra som faktiskt utför administrationen kring det. Det finns privata assistansbolag och man själv eller någon anhörig kan starta ett bolag för att kunna sköta anställningsförfaranden och administrationen själv – då blir du själv, eller den anhöriga, arbetsgivaren. Om du får hjälp av kommunen är det istället kommunen som är arbetsgivare åt de personliga assistenterna och de omfattas av kommunens anställningsavtal. Vad och hur mycket tid den personliga assistansen omfattar bestäms av beslutet från försäkringskassan. Exakt hur den utformas kan man dock som brukare ofta ha stort inflytande över, så länge arbetsmiljölagar och regler för arbetstider efterföljs.

Brukare, anhöriga och assistenter

Om du som brukare bor tillsammans med andra familjemedlemmar är det också viktigt att ha i åtanke att den personliga assistansen innebär ytterligare en person i hemmet, både för dig och din familj. Det blir viktigt att ha assistenter som både du och din familj känner sig bekväm med. Annars är risken att det snarare känns betungande än befriande med personlig assistans.

 

Beskära fruktträd – när och hur?

Man kan beskära fruktträd under sensommar och tidig höst, eller under våren. Det här är viktigt att göra om man vill få gott om frukt och se till att trädet fortsatt mår bra. Om man ska göra jobbet själv så är det viktigt att man förstår hur och även lär sig lite mer om korrekt beskärningsteknik. Det är bättre att anlita professionell trädgårdshjälp om man inser att jobbet blir för mycket och tycker att det är obehagligt att stå på en stege vid och under trädet.

Behöver du hjälp med beskärning av fruktträd i Stockholm

Beskära träd form

När man ser på trädets form så är det ofta önskvärt att få en paraplyliknande linje. Grenarna bör sträcka sig utåt och sedan hänga nedåt. Det här gör det ju lättare att komma åt frukten men det betyder också att man måste beskära fruktträd på höjden vilket för vissa kan upplevas som obehagligt då en vanlig stege kanske inte räcker till.

Det är viktigt att man beskär med rätt teknik och att man har de verktyg som krävs för jobbet. Grenar kan vara rätt så tjocka och då gäller det att man kommer åt utan att samtidigt ta farliga risker för den egna säkerheten och hälsan.

Stubbar är inte bra!

Det är inte bra att lämna stubbar på trädets grenar. Om man ska beskära fruktträd så gäller det att inte lämna kvar bitar som kan leda till att röta får fäste i trädet. En annan sak att tänka på är att en stubbe som blir kvar påverkar hur trädet växer vidare. En gren kan sällan fortsätta rakt då stubben finns där och då stör man planeringen för trädets form.

Verktyg

För att klara av beskäringen av trädet så bör man ha:

 • Vass sekatör
 • Såg
 • Stege
 • Handskar
 • Bra arbetskläder

Det är bra att välja en dag med milt väder för att beskära fruktträd för det kan bli så att man jobbar på i några timmars tid. Det här kan bli svettigt en varm och solig sommardag och kallt om det blåser på och regnar.

Med bra skor så får man ett bra grepp oavsett om man står på marken under trädet eller klättrar på en stege, och handskarna behöver man för att skydda händer både från arbetsredskap och från grenar som kan vara nog så vassa och sträva mot huden.

Sågen bör ha dubbelt sågblad så att man sågar båda vägarna, både fram och tillbaka, eftersom det här gör det enklare och effektivare att kapa grenar och ansa fruktträdet.

 

Bild: Av Harald Bischoff – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33556758

Konståkning – En bra hobby för dina barn?

Ett barn kan börja åka i skridskoskola när det är 3-4 år gamla inte tidigare, då brukar de vara modiga och stabila nog att gå ut på isen. Uppåt finns det ingen åldersgräns, man kan vara precis hur gammal man vill. Barnen kan gå med i skridskoskolan då får de lära sig grunderna för skridskoåkning. Det är en tuff sport som kräver talang och bra kondition. Men det kan också vara en rolig sport då skridskoteknik och balansövningar varvas med lek.

Köp utrustning för konståkning här!

Utrustning

På träningarna har man vanliga kläder, som inte blir för varma, och som går att röra sig i, det räcker i början. Hjälm är obligatoriskt i skridskoskolan, även vantar och skridskor naturligtvis. När det är uppvisning i grupp brukar man få låna kläder av klubben. Om barnen sedan kommer så långt så att de börjar tävla kan man köpa tävlingskläder, hyra eller sy själv.

Kostnader

Kostnaden varierar naturligtvis beroende på var man bor och vilken avgift konståkningsklubben har, och hur ofta man tränar. Enklast att få reda på priset är att kolla upp klubbens priser på deras hemsida. Andra kostnader blir också köp av skridskor och hjälm transport till och från hallen.

Tillväxt och intresse

Konståkning är en av 10 idrotter som växer mest i Sverige, enligt Sveriges Radio som har undersökt tillväxten bland idrotter i Sverige. Under en 10-årsperiod mellan 2004-2014 har konståkningen ökat med 34% och att idrotten framförallt sysselsätter barn och unga.

Om man ska välja konståkning som hobby för sina barn är en personlig fråga. Om man väljer denna hobby till sina barn kan det vara bra att veta att det barnen lär sig är en kunnighet som de kan ha nytta och glädje av hela sitt liv – men framförallt ska barnen ha det roligt på isen!